Tuesday, 18/02/2020 - 02:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Dương

QĐ GV đạt GV dạy giỏi cấp trường năm học 2018- 2019

QĐ và danh sách GV đạt GV dạy giỏi cấp trường

QUYẾT ĐỊNH

 Công nhận giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi THCS cấp trường

Năm học 2018 - 2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN DƯƠNG

Căn cứ vào Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành theo Thông tư số 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT (Thông tư 21);

Căn cứ kế hoạch số 06/KH-THCS ngày 25 /9/2018 của trường THCS Tân Dương về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Căn cứ vào kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp trường năm học 2018 - 2019;

Xét đề nghị của Tổ chuyên môn nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 18 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi THCS cấp trường năm học 2018 - 2019 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tổ chuyên môn nhà trường và các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                          

- Như điều 3(t/h);

- Lưu:  VT, CM.

  HIỆU TRƯỞNG

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Danh sách

Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi THCS cấp trường năm học 2018 - 2019

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ- THCS  ngày 19 tháng 11 năm 2018)

 

TT

Họ và tên GV

Đơn vị công tác

Chuyên môn

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Kiên

THCS Tân Dương

Sinh – Địa

 

2

Nông Thị Hồng Thắm

THCS Tân Dương

Toán - Lý

 

3

Hoàng Thị Lệ Hằng

THCS Tân Dương

Văn – Sử

 

4

Đồng Thị Nguyên

THCS Tân Dương

Văn – Sử

 

5

Cổ Thị Mến

THCS Tân Dương

Văn

 

6

Lê Thị Thu Hương

THCS Tân Dương

Toán - Lý

 

7

Chu Thị Hằng

THCS Tân Dương

Toán - Lý

 

8

Lưu Tuấn Hiện

THCS Tân Dương

Toán - Lý

 

9

Trần Quốc Huy

THCS Tân Dương

Sinh - Địa

 

10

Trần Thị Minh Phương

THCS Tân Dương

Sinh - Hóa

 

11

Phạm Thị Bích Hường

THCS Tân Dương

Sinh - Hóa

 

12

Đặng Thị Phượng

THCS Tân Dương

Tiếng Anh

 

13

Trần Thị Mai Hương

THCS Tân Dương

Tiếng Anh

 

14

Lý Thu Oanh

THCS Tân Dương

Mỹ thuật

 

15

Nguyễn Ngọc Cương

THCS Tân Dương

Thể dục

 

16

Phạm Thị Kim Hằng

THCS Tân Dương

Âm nhạc

 

17

Vũ Thị Phượng

THCS Tân Dương

GDCD

 

18

Đinh Diễm Thúy

THCS Tân Dương

Tin học

 

(Danh sách gồm 18 người)

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 87
Tháng 02 : 295
Năm 2020 : 876