Thứ sáu, 23/10/2020 - 04:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Dương

Báo cáo sơ kết công tác triển khai và quản lý hoạt động bán trú

Báo cáo việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác quản lý bán trú

Trường THCS Tân Dương

PHÒNG GD&ĐT BẢO YÊN

TRƯỜNG THCS TÂN DƯƠNG

 

Số: 02 /BC-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tân Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

BÁO CÁO SƠ KẾT

Việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác quản lý bán trú

Trường THCS Tân Dương

 

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-PGD&ĐT, Bảo Yên, ngày 24/9/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Công văn số 121/PGD&ĐT-CM ngày 30/3/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Yên về việc triển khai hoạt động diễn tập Quản lý nội trú, bán trú trong trường học

Thực hiện kế hoạch của trường THCS Tân Dương về kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Thực hiện kế hoạch số 01/ KH – THCS, Tân Dương ngày 30/8/2018, kế hoạch tổ chức các Hoạt động quản lý học sinh bán trú trong năm học 2018 - 2019

Thực hiện kế hoạch số 02/ KH – THCS, Tân Dương ngày 30/8/2018, kế hoạch tổ chức các hoạt động diễn tập Quản lý bán trú năm học 2018 – 2019

Trường THCS Tân Dương xin được báo cáo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo và quản lý bán trú

Ngay khi kết thúc mỗi năm học nhà trường thực hiện rà soát các đối tượng thuộc diện học sinh bán trú của năm học tiếp theo để xây dựng kế hoạch tuyển sinh HSBT theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Lào Cai, các văn bản hướng dẫn của, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT…

Tổ chức tham mưu cho UBND xã lập danh sách Hội đồng tuyển sinh HSBT và đề nghị UBND huyện ban hành quyết định.

Thực hiện công tác xét tuyển sinh đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ sót, huy động được tối đa các đối tượng HSBT ra lớp.

Ngay vào đầu năm học nhà trường đã xây dựng được kế hoạch hoạt động của học sinh bán trú. Thành lập ban quản lý HSBT, Đội tự quả học sinh phân công nhiệm vụ cho các thành viên để duy trì cấc hoạt động.

Tổ chức quản lý, nuôi dưỡng HSBT bảo đảm an toàn, không xảy ra các dịch bệnh hay mát an ninh trật tự khu nội trú…

100% CBGV, NV trong nhà trường tham gia làm công tác bán trú. Tổ chức trực bán trú 24/24 giờ.

2. Thực hiện các văn bản chỉ đạo về chế độ của học sinh ở bán trú

Nhà trường tổ chức công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 7/5/2009 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Công khai tài chính, bữa ăn, khẩu phần ăn hàng ngày bảo đảm chi đúng và đủ các chế độ của GV và HS theo quy định.

Việc kiểm tra giám sát cũng được nhà trường thực hiện thường xuyên

( kiếm tra đột xuất và kiểm tra định kì).

3. Công tác tổ chức đời sống bán trú và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh

Duy trì các hoạt động bán trú. Tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú bảo đảm các chế độ, khẩu phần ăn. Lưu mẫu thức ăn của học sinh theo đúng qui định, không để xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Không để dịch bệnh xảy ra ở nhà trường và khu HSBT.

Tổ chức các buổi diễn tập theo các khung tập đều dặn theo đúng kế hoạch và công văn số 121:

+ Thực hiện khung tập 01: Họp Chi bộ nhà trường thảo luận và ban hành nghị quyết về công tác quản lý nội trú, bán trú trong đơn vị.Ngày 22/8/2018

+ Thực hiện khung tập 02a: Họp Cán bộ quản lý, giáo viên toàn trường triển khai nội dung công tác quản lý nội trú, bán trú (gắn với chỉ đạo của Sở, của phòng GD&ĐT).Ngày 22/8/2018

+ Thực hiện khung tập 02b: Họp toàn thể nhà trường triên khai nội dung đảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh nội trú, bán trú; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong công tác quản lý nội trú, bán trú, ngày 22/8/2018

+ Thực hiện khung tập 04: Lãnh đạo nhà trường phê duyệt kế hoạch giáo dục học sinh nội trú bán trú, Ngày 10/9 /2018

+ Thực hiện khung tập 05: Tổ chức phổ biến cho học sinh nội trú, bán trú các quy định về quyền, nghĩa vụ và chế độ của học sinh ở nội trú, bán trú trong trường, ngày 19/9 /2018

+ Thực hiện khung tập 09: Hoạt động khép kín của học sinh nội trú, bán trú trong ngày, ngày 27/9/2018 và thực hiện hàng ngày trong tuần

Thực hiện khung tập 08: Tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động vệ sinh khu nội trú , ngày 11/10/2018

Thực hiện khung tập 06:Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, Ban quản lý nội trú, bán trú, các bộ phận liên quan với học sinh nội trú, bán trú.,ngày 15/11/2018

Thực hiện khung tập 07:Tổ chức giáo dục học sinh các kỹ năng nhận diện nguy cơ mất an toàn (Sơ cứu tai nạn thương tích: gãy chân, gãy tay), ngày 13/12/2018

Hàng ngày ngoài giờ học chính khóa và ngọai khóa ra nhà trường thường xuyên tổ chức các trò chơi cho HSBT tạo không khí vui vẻ, gần gũi, thân thiện giữa thầy và trò. Tổ chức cho HSBT tham gia vào các hoạt động trồng rau để cải thiện bữa ăn, HSBT tham gia phụ giúp nấu ăn cùng NV phục vụ để các em có thể tự biết cách chế biến thức ăn hợp vệ sinh khi ra trường. Rèn một số kỹ năng sống cần thiết, tối thiểu cho HSBT…

4. Những biện pháp trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà

Thường xuyên cập nhật, đổi mới phương pháp, cách thức quản lý cho phù hợp với sự phát triển của giáo dục và phù hợp với hoàn cảnh của đơn vị.

Xây dựng kế hoạch phải chi tiết khả thi có thể thực hiện được không xây dựng kế hoạch mang tính hàn lâm khó thực hiện hoặc không thể thực hiện.

Có kế hoạch phụ đạo bồi dưỡng học sinh thường xuyên, liên tục có trọng tâm, trọng điểm (Trước khi bồi dưỡng, phụ đạo phải khảo sát chất lượng học sinh để có biệt pháp phù hợp).

5. Công tác tham mưu, phối hợp

Thường xuyên tham mưu cho chính quyền địa phương về công tác giáo dục như: Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về giáo dục. Các chính sách hỗ trợ đối với học sinh người dân tộc, HSBT…

Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục của xã, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho xã.

Tham mưu các văn bản về giáo dục, các chỉ tiêu kế hoạch để đưa vào nghị quyết Đảng ủy, HĐND mỗi kỳ họp…

Tham mưu các cấp chính quyền địa phương việc tổ chức xét duyệt học sinh bán trú hàng năm theo quy định bảo đảm tuyển sinh đúng đối tượng, đủ số lượng không bỏ sót…

Tham mưu cho UBND xã về việc huy động học sinh ra lớp bảo đảm tỷ lệ chuyên cần: Trong năm học huy động được 53/53 học sinh tốt nghiệp lớp 5 vào học lớp 6. Tuyển sinh được 91 HSBT đạt 100% kế hoạch. Huy động được 100% học sinh ra lớp không để học sinh bỏ học. Tỷ lệ chuyên cần bình quân đạt 95%.

6. Những khó khăn vướng mắc

Chất lượng đội ngũ không đồng đều, nhận thức của một vài cá nhân trong trường còn tư tưởng ỉ lại, chưa nhiệt tình vì phong trào chung.

Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu theo sự phát triển của giáo dục.

7. Đề xuất và kiến nghị

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, các phòng chức năng, nhà bếp, khu vệ sinh

Trên đây là báo cáo việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động bán trú của trường THCS Tân Dương.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT.

Ban quản lý bán trú

 

 

               Lê Thị Thu Hương

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 10 : 280
Năm 2020 : 4.420